بسکتبال

کشف تونلی مخفی برای دهه ها میان دو کره

کره شمالی برای دهه ها به روی دنیا بیرونی بسته بوده، اما گزارشی که به تازگی منتشر شده، ادعا می نماید که محققی پیروز به کشف تونلی مخفی منتهی به این کشور شده است.

13 شهریور 1399

لیگ بسکتبال NBA، تاریخ برگزاری ادامه مسابقات اعلام شد

پس از کش و قوس های فراوان و آنالیز های به عمل آمده مسئولان لیگ بسکتبال NBA انتها تاریخ شروع ادامه مسابقات را اعلام کردند.

9 مرداد 1399