شیوه نامه نحوه انجام تعمیرات اساسی ماشین های دوار ابلاغ شد

به گزارش مجله یافان، خبرنگاران - وزیر نفت شیوه نامه نحوه انجام تعمیرات اساسی ماشین های دوار را برای اجرا به مدیران عامل چهار شرکت اصلی و معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت ابلاغ کرد.

شیوه نامه نحوه انجام تعمیرات اساسی ماشین های دوار ابلاغ شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، در ابلاغیه جواد اوجی آمده است:

با توجه به ضرورت تسریع در انجام تعمیرات اساسی ماشین های دوار و پیشگیری از خلل در فرآیند تولید و لزوم برنامه ریزی های آینده برای پیشبرد انجام فعالیت های مرتبط با آن، موارد زیر جهت اجرا ابلاغ و جایگزین دستورالعمل شماره 20/2626 تاریخ 1397/8/26می گردد.

بر این اساس معاملاتی که تا تاریخ این ابلاغیه منجر به عقد قرارداد شده اند، چنانچه شروع به کار ننموده اند، در صورت امکان در هر مرحله از کار متوقف و در صورت اجتناب ناپذیر بودن ادامه کار صرفا تا سرانجام قرارداد مربوط ادامه یافته و سایر معاملات و مناقصات مرتبط با موضوع این ابلاغیه حسب دستورالعمل های این شیوه نامه پیگیری گردند.

منظور از ماشین دوار در این شیوه نامه، انواع توربین، کمپرسور، ژنراتور، پمپ، الکتروموتور و موتورهای دیزلی و گازسوز است.

الف) شرکت های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت موظفند:

الف-1- در تعمیرات ماشین های دوار، اصل مالی بودن تعمیرات با جایگزینی دستگاه نو به خصوص برای دستگاه های مدل قدیم که با محدودیت تامین قطعات روبرو هستند و موارد تحریم شده را مورد بررسی قرار دهند تا در صورت مالی نبودن تعمیر، نسبت به خرید و جایگزینی ماشین نو اقدام نمایند.

تبصره: در بررسی جایگزینی ماشین های دوار، اصل بر بهینه بودن مصرف انرژی و دسترسی به سوخت/انرژی الکتریکی است. همچنین به منظور تنوع بخشی و ایجاد انعطاف پذیری عملیاتی، می توان ترکیبی از ماشین های دوار با نیرو محرکه گازی الکتریکی با لحاظ دیدگاه های فنی مالی را انتخاب نمود.

الف-2- شرکت های تابعه برای تأمین قطعات مورد نیاز تعمیرات اساسی با لحاظ برآوردهای مالی، سرعت انجام کار و تعهدات پیمانکار پس از انجام تعمیرات (دوره تضمین خدمات)، تأمین قطعات را به پیمانکاران تعمیرات اساسی صاحب صلاحیت واگذار نموده و با خود در شرایط خاص عملیاتی که در بخش پ، ساز و کار آن تعیین خواهد گشت در چارچوب قوانین و مقررات تامین نمایند. تأکید می گردد شرکت های تابعه نباید خود را ملزم به تأمین قطعات نمایند.

الف-3- مدیریت و برنامه ریزی کلیه فعالیت های تعمیرات اساسی ماشین آلات دوار بایستی زیر نظر مهندسی و برنامه ریزی تعمیرات شرکت های اصلی متمرکز گردد و از توسعه این فعالیت ها در سازمان های فرعی هر شرکت اجتناب گردد.

تبصره: کارگاه مرکزی آغاجاری شرکت ملی منطقه ها نفت خیز جنوب با توجه به ظرفیت و توان عملیاتی/ فنی موجود احیا و از ظرفیت های آن زیر نظر ستاد شرکت ملی منطقه ها نفت خیز جنوب در کنار پیمانکاران تعمیرات اساسی استفاده گردد.

الف-4- استفاده از خدمات شرکت های خارجی و سازنده ماشین آلات دوار به منظور تعمیر، بازآرایی (Restaging) و یا تغییر در طراحی تنها در صورتی مجاز است که امکان انجام کار در داخل کشور میسر نباشد و این امر منجر به انتقال فناوری گردد.

الف-5- قطعات پرمصرف مکانیکی برقی ابزار دقیقی و مواد مصرفی جاری مورد استفاده در ماشین های دوار برای بهره برداری نظیر فیلترهای هوا و روغن که جزء عملیات نگهداشت دستگاه ها محسوب می شوند، از طریق بودجه جاری شرکت ها تأمین گردند.

الف-6- انجام تعمیرات اساسی از محل اعتبارات جاری و در صورت عدم تکافوی اعتبارات جاری، با ارائه گزارش به هیئت مدیره شرکت های اصلی و تأیید و تصویب و با مسئولیت ایشان از محل منابع سرمایه ای قابل تأمین خواهد بود.

تبصره: به منظور استمرار تولید و جلوگیری از توقف فرآیند تولید، شرکت ها در شرایط اضطرار و در چارچوب روابط و مقررات مالی فیمابین مجاز هستند که قطعات مورد نیاز را به اشتراک بگذارند.

الف-7- در هر یک از بندهای (الف-5) و (الف-6) اصل بر عدم انبار نمودن قطعات و تجهیزات ماشین های دوار است. چارچوب ملزومات نگهداری قطعات و تجهیزات در بخش ب خواهد آمد.

الف-8- شرکت های اصلی و پیمانکاران طرف قراردادهای تعمیرات اساسی ماشین های دوار ملزم هستند تا قطعات و کالاهای مورد نیاز تعمیرات قابل تأمین از داخل کشور را از تولیدنمایندگان داخلی به ویژه اقلام مندرج در فهرست واحد دستگاه مرکزی (AVL) خریداری نمایند.

تبصره: در مواردی که هنوز قطعه با کالای مورد نیاز تعمیرات ماشین های دوار امکان ساخت داخلی ندارد، پس از ارائه مستندات مورد نیاز و با تایید و مسئولیت هیئت مدیره شرکت تابعه، خرید خارجی با قید مندرج در بخش ب امکان پذیر خواهد بود.

الف-9- در خصوص سامانه هایی که ماشین های دوار در آنها نقش تعیین نماینده دارند، مانند ایستگاه های تقویت فشار گازی ایستگاه های تزریق گاز، تلمبه خانه های نفت، واگذاری کار مطابق مدل های برون سپاری مانند نگهداری و تعمیرات (M) با بهره برداری و نگهداشت (O&M)، مجاز بوده و شرکت ها می توانند از این روش ها استفاده نمایند.

الف -10- موارد پیش بینی نشده که در راستای اهداف این شیوه نامه بوده و در آن لحاظ نشده است، با ارائه گزارشی به هیئت مدیره شرکت های اصلی حسب مورد تصمیم گیری خواهد شد.

ب) معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری موظف است:

ب-10- لازم است فهرست شرکت های ایرانی صاحب صلاحیت برای انجام خدمات موضوع این شیوه نامه که از طریق معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری تهیه شده است، مورد استفاده قرار گیرد. همچنین معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری موظف است مرتبا این فهرست را بروزرسانی نماید.

ب-2- معاونت مهندسی ساز و کار تأمین قطعات از طریق شرکت های تابعه در شرایط خاص عملیاتی (موضوع بند الف -2) را تعیین خواهد نمود.

ب-3- معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری موظف است چارچوب ضوابط و ملزومات نگهداری قطعات و تجهیزات مندرج در بند (الف -7) را تدقیق و تعیین نماید.

ب-4- در خصوص مجوز خرید قطعات و کالاهای ماشین های دوار که تا به امروز در داخل کشور ساخته نشده اند (موضوع مندرج در بند الف -8)، لازم است به موازات تأمین از خارج از کشور، فهرستی از این کالاها و قطعات تهیه شده و برای تولید آنها در داخل کشور برنامه ریزی گردد.

ب-5- اسناد و رویه های اجرایی برای پیاده سازی این شیوه نامه که مشتمل بر کلیات شرح خدمات، الگوی همسان قرارداد تعمیراتی، فرآیندهای ارجاع کار و فهرست بهای تولیدنمایندگان داخلی به ویژه اقلام مندرج در فهرست واحد دستگاه مرکزی (AVL) خریداری نمایند.

تبصره: ابلاغ استاد بروزرسانی شده موضوع این بند با هدف تسهیل و انضباط کار شرکت ها صورت می گیرد و لذا عدم ابلاغ این اسناد، مانع اجرای این شیوه نامه نخواهد بود.

ب-6- معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری در صورت نیاز، مقدمات و زیرساخت های لازم برای اجرای این شیوه نامه را فراهم نموده و مسئولیت پیاده سازی این شیوه نامه بر عهده آن معاونت است.

ب-7- معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری نظارت مستمر بر عملکرد شرکت های اصلی و فرعی تابعه را در رابطه با پیاده سازی مفاد این شیوه نامه انجام و هر 6 ماه عملکرد شرکت های تابعه را به وزیر گزارش نماید.

منبع: شفقنا اقتصادی
انتشار: 14 دی 1400 بروزرسانی: 14 دی 1400 گردآورنده: yfun.ir شناسه مطلب: 1253

به "شیوه نامه نحوه انجام تعمیرات اساسی ماشین های دوار ابلاغ شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شیوه نامه نحوه انجام تعمیرات اساسی ماشین های دوار ابلاغ شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید